Az Zuwaytinah, Libya Map

Timezone

The time zone id for Az Zuwaytinah, Libya is Africa/Tripoli. (more about Az Zuwaytinah timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Az Zuwaytinah, Libya:

Population

The population of Az Zuwaytinah, Libya is 0 people. (more about Az Zuwaytinah population)

Elevation

The elevation of Az Zuwaytinah, Libya is 0 . (more about Az Zuwaytinah elevation)

Latitude and Longitude

Az Zuwaytinah, Libya is located at 30.9166700 (latitude in decimal degrees), 20.0833300 (longitude in decimal degrees). (more about Az Zuwaytinah latitude and longitude), (more about Az Zuwaytinah gps coordinates)

Currency

Currency in Az Zuwaytinah, Libya is LYD (Dinar) (more about currency in Az Zuwaytinah)

Hotels in Libya
About Libya

Libya is a country located in AF region. The city capital is Tripolis. The total area in square km is 1759540 and the population is 6461454 people. The currency is LYD (Dinar). The phone prefix is 218. The neighbours are: TD,NE,DZ,SD,TN,EG

Other cities in Libya
Mudiriyat Umm ar Rizam, Mudiriyat Martubah, Lamludah, Mutasarrifiyat al Marj, Mudiriyat al Marj, Wadi ad Duraybat, Bi'r al `Uzaym, Az Zuwaytinah, Bardiyah, `Ayn Zayyanah, Bi'r Zuzab, Abar az Zuwayyil, Tariq az Zuwayyah, Tariq Zuwayyah, Qur Zuwayyah, Qabr az Zuwayyah, `Ayn Zuwayyah, Ra's az Zuwayy, Bi'r az Zuwayy, Shutban az Zuwaytinat, Wadi az Zuwaytinah, Sirat az Zuwaytinah, Sabkhat az Zuwaytinah, Wadi az Zuwaytin, Wadi az Zuwaytin, Ru'us az Zuwaylla, Wadi az Zuwayli, Qarat az Zurq, Jabal az Zurq, Qabr az Zurayri`,