Belarus / Europe Region

Belarus Map

Population

The population of Belarus is 9685000 people. (more about Belarus population)

Phone

Phone prefix for Belarus is 375 (more about Belarus phone prefix)

Currency

Currency in , Belarus is BYR (Ruble) (more about currency in Belarus)

About Belarus

Belarus is a country located in EU region. The city capital is Minsk. The total area in square km is 207600 and the population is 9685000 people. The currency is BYR (Ruble). The phone prefix is 375. The neighbours are: PL,LT,UA,RU,LV

Cities in Belarus
Sarjanka, Rosica, Asunitsa, Zhalon', Zaol'shanka, Yasyenyets, White Russia, Var'kovo, Vozyera Val'kowskaye, Ushcha, Ubort', Svol'na, Styr, Stsviha, Slavechna, Skarchevo, Sigeyevka, Palyeskaya Nizina, Plav, Pinskiya Baloty, Kanava Osmol'skaya, Ozero Ordovo, Nikolayevka, Ozero Mylinskoye, Mikhalinovo, Marycha, Lyubovin, L'va, Katra, Kawpita,