Equatorial Guinea / Africa Region

Equatorial Guinea Map

Population

The population of Equatorial Guinea is 1014999 people. (more about Equatorial Guinea population)

Phone

Phone prefix for Equatorial Guinea is 240 (more about Equatorial Guinea phone prefix)

Currency

Currency in , Equatorial Guinea is XAF (Franc) (more about currency in Equatorial Guinea)

About Equatorial Guinea

Equatorial Guinea is a country located in AF region. The city capital is Malabo. The total area in square km is 28051 and the population is 1014999 people. The currency is XAF (Franc). The phone prefix is 240. The neighbours are: GA,CM

Cities in Equatorial Guinea
Zorrilla, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zacarias, Arroyo Yungbele, Rio Yube, Yube, Rio Yose, Yose, Punta Yoni, Yoni, Yomosomo, Rio Yomba, Rio Yoma, Arroyo Yoduru, Yocuguongbo, Yobo, Yobete, Arroyo Yinga, Arroyo Yimi, Yiemvena, Rio Yie, Cascadas de Yibulot, Yiba, Arroyo Yengui, Yengue, Yenge, Arroyo Yen, Yen,