Mbama, Niger Map

Timezone

The time zone id for Mbama, Niger is Africa/Niamey. (more about Mbama timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Mbama, Niger:

Population

The population of Mbama, Niger is 0 people. (more about Mbama population)

Elevation

The elevation of Mbama, Niger is 0 . (more about Mbama elevation)

Latitude and Longitude

Mbama, Niger is located at 13.7241600 (latitude in decimal degrees), 2.8888200 (longitude in decimal degrees). (more about Mbama latitude and longitude), (more about Mbama gps coordinates)

Currency

Currency in Mbama, Niger is XOF (Franc) (more about currency in Mbama)

Hotels in Niger
About Niger

Niger is a country located in AF region. The city capital is Niamey. The total area in square km is 1267000 and the population is 15878271 people. The currency is XOF (Franc). The phone prefix is 227. The neighbours are: TD,BJ,DZ,LY,BF,NG,ML

Other cities in Niger
Basa, Kanamga, Koudou Kayewa, Gongoro, Dia, Yamanou, Sirba, Kabia, Gorouol, Banizoumbou, Birnin Gaoure, Birni N Konni, Zuri Tiga, Emi Zuride, Ehi Zourida, Koan Zouri, Pic Zoumri, Zozawa, Zouzou Saney Zarma, Zouzoumadeye, Zouzouga, Zouzoudinga, Zouzou Beri, Zourzawa, Zouroudou, Zourmay, Zourika, Zourgo Koara, Zourewa, Zourdi,