Qabilat Awlad `Isa, Libya Map

Timezone

The time zone id for Qabilat Awlad `Isa, Libya is Africa/Tripoli. (more about Qabilat Awlad `Isa timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Qabilat Awlad `Isa, Libya:

Population

The population of Qabilat Awlad `Isa, Libya is 0 people. (more about Qabilat Awlad `Isa population)

Elevation

The elevation of Qabilat Awlad `Isa, Libya is 0 . (more about Qabilat Awlad `Isa elevation)

Latitude and Longitude

Qabilat Awlad `Isa, Libya is located at 32.5501800 (latitude in decimal degrees), 13.0341000 (longitude in decimal degrees). (more about Qabilat Awlad `Isa latitude and longitude), (more about Qabilat Awlad `Isa gps coordinates)

Currency

Currency in Qabilat Awlad `Isa, Libya is LYD (Dinar) (more about currency in Qabilat Awlad `Isa)

Hotels in Libya
About Libya

Libya is a country located in AF region. The city capital is Tripolis. The total area in square km is 1759540 and the population is 6461454 people. The currency is LYD (Dinar). The phone prefix is 218. The neighbours are: TD,NE,DZ,SD,TN,EG

Other cities in Libya
Mudiriyat Umm ar Rizam, Mudiriyat Martubah, Lamludah, Mutasarrifiyat al Marj, Mudiriyat al Marj, Wadi ad Duraybat, Bi'r al `Uzaym, Az Zuwaytinah, Bardiyah, `Ayn Zayyanah, Bi'r Zuzab, Abar az Zuwayyil, Tariq az Zuwayyah, Tariq Zuwayyah, Qur Zuwayyah, Qabr az Zuwayyah, `Ayn Zuwayyah, Ra's az Zuwayy, Bi'r az Zuwayy, Shutban az Zuwaytinat, Wadi az Zuwaytinah, Sirat az Zuwaytinah, Sabkhat az Zuwaytinah, Wadi az Zuwaytin, Wadi az Zuwaytin, Ru'us az Zuwaylla, Wadi az Zuwayli, Qarat az Zurq, Jabal az Zurq, Qabr az Zurayri`,