Qabilat ash Shuraydat, Libya Map

Timezone

The time zone id for Qabilat ash Shuraydat, Libya is Africa/Tripoli. (more about Qabilat ash Shuraydat timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Qabilat ash Shuraydat, Libya:

Population

The population of Qabilat ash Shuraydat, Libya is 0 people. (more about Qabilat ash Shuraydat population)

Elevation

The elevation of Qabilat ash Shuraydat, Libya is 0 . (more about Qabilat ash Shuraydat elevation)

Latitude and Longitude

Qabilat ash Shuraydat, Libya is located at 32.6833400 (latitude in decimal degrees), 13.7664100 (longitude in decimal degrees). (more about Qabilat ash Shuraydat latitude and longitude), (more about Qabilat ash Shuraydat gps coordinates)

Currency

Currency in Qabilat ash Shuraydat, Libya is LYD (Dinar) (more about currency in Qabilat ash Shuraydat)

Hotels in Libya
About Libya

Libya is a country located in AF region. The city capital is Tripolis. The total area in square km is 1759540 and the population is 6461454 people. The currency is LYD (Dinar). The phone prefix is 218. The neighbours are: TD,NE,DZ,SD,TN,EG

Other cities in Libya
Mudiriyat Umm ar Rizam, Mudiriyat Martubah, Lamludah, Mutasarrifiyat al Marj, Mudiriyat al Marj, Wadi ad Duraybat, Bi'r al `Uzaym, Az Zuwaytinah, Bardiyah, `Ayn Zayyanah, Bi'r Zuzab, Abar az Zuwayyil, Tariq az Zuwayyah, Tariq Zuwayyah, Qur Zuwayyah, Qabr az Zuwayyah, `Ayn Zuwayyah, Ra's az Zuwayy, Bi'r az Zuwayy, Shutban az Zuwaytinat, Wadi az Zuwaytinah, Sirat az Zuwaytinah, Sabkhat az Zuwaytinah, Wadi az Zuwaytin, Wadi az Zuwaytin, Ru'us az Zuwaylla, Wadi az Zuwayli, Qarat az Zurq, Jabal az Zurq, Qabr az Zurayri`,