Qarat az Zurq, Libya Map

Timezone

The time zone id for Qarat az Zurq, Libya is Africa/Tripoli. (more about Qarat az Zurq timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Qarat az Zurq, Libya:

Population

The population of Qarat az Zurq, Libya is 0 people. (more about Qarat az Zurq population)

Elevation

The elevation of Qarat az Zurq, Libya is 0 . (more about Qarat az Zurq elevation)

Latitude and Longitude

Qarat az Zurq, Libya is located at 23.9666700 (latitude in decimal degrees), 23.4219200 (longitude in decimal degrees). (more about Qarat az Zurq latitude and longitude), (more about Qarat az Zurq gps coordinates)

Currency

Currency in Qarat az Zurq, Libya is LYD (Dinar) (more about currency in Qarat az Zurq)

Hotels in Libya
About Libya

Libya is a country located in AF region. The city capital is Tripolis. The total area in square km is 1759540 and the population is 6461454 people. The currency is LYD (Dinar). The phone prefix is 218. The neighbours are: TD,NE,DZ,SD,TN,EG

Other cities in Libya
Mudiriyat Umm ar Rizam, Mudiriyat Martubah, Lamludah, Mutasarrifiyat al Marj, Mudiriyat al Marj, Wadi ad Duraybat, Bi'r al `Uzaym, Az Zuwaytinah, Bardiyah, `Ayn Zayyanah, Bi'r Zuzab, Abar az Zuwayyil, Tariq az Zuwayyah, Tariq Zuwayyah, Qur Zuwayyah, Qabr az Zuwayyah, `Ayn Zuwayyah, Ra's az Zuwayy, Bi'r az Zuwayy, Shutban az Zuwaytinat, Wadi az Zuwaytinah, Sirat az Zuwaytinah, Sabkhat az Zuwaytinah, Wadi az Zuwaytin, Wadi az Zuwaytin, Ru'us az Zuwaylla, Wadi az Zuwayli, Qarat az Zurq, Jabal az Zurq, Qabr az Zurayri`,