Shutban az Zuwaytinat, Libya Map

Timezone

The time zone id for Shutban az Zuwaytinat, Libya is Africa/Tripoli. (more about Shutban az Zuwaytinat timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Shutban az Zuwaytinat, Libya:

Population

The population of Shutban az Zuwaytinat, Libya is 0 people. (more about Shutban az Zuwaytinat population)

Elevation

The elevation of Shutban az Zuwaytinat, Libya is 0 . (more about Shutban az Zuwaytinat elevation)

Latitude and Longitude

Shutban az Zuwaytinat, Libya is located at 32.2554300 (latitude in decimal degrees), 21.2045000 (longitude in decimal degrees). (more about Shutban az Zuwaytinat latitude and longitude), (more about Shutban az Zuwaytinat gps coordinates)

Currency

Currency in Shutban az Zuwaytinat, Libya is LYD (Dinar) (more about currency in Shutban az Zuwaytinat)

Hotels in Libya
About Libya

Libya is a country located in AF region. The city capital is Tripolis. The total area in square km is 1759540 and the population is 6461454 people. The currency is LYD (Dinar). The phone prefix is 218. The neighbours are: TD,NE,DZ,SD,TN,EG

Other cities in Libya
Mudiriyat Umm ar Rizam, Mudiriyat Martubah, Lamludah, Mutasarrifiyat al Marj, Mudiriyat al Marj, Wadi ad Duraybat, Bi'r al `Uzaym, Az Zuwaytinah, Bardiyah, `Ayn Zayyanah, Bi'r Zuzab, Abar az Zuwayyil, Tariq az Zuwayyah, Tariq Zuwayyah, Qur Zuwayyah, Qabr az Zuwayyah, `Ayn Zuwayyah, Ra's az Zuwayy, Bi'r az Zuwayy, Shutban az Zuwaytinat, Wadi az Zuwaytinah, Sirat az Zuwaytinah, Sabkhat az Zuwaytinah, Wadi az Zuwaytin, Wadi az Zuwaytin, Ru'us az Zuwaylla, Wadi az Zuwayli, Qarat az Zurq, Jabal az Zurq, Qabr az Zurayri`,