Turkmenistan / Asia Region

Turkmenistan Map

Population

The population of Turkmenistan is 4940916 people. (more about Turkmenistan population)

Phone

Phone prefix for Turkmenistan is 993 (more about Turkmenistan phone prefix)

Currency

Currency in , Turkmenistan is TMT (Manat) (more about currency in Turkmenistan)

About Turkmenistan

Turkmenistan is a country located in AS region. The city capital is Ashgabat. The total area in square km is 488100 and the population is 4940916 people. The currency is TMT (Manat). The phone prefix is 993. The neighbours are: AF,IR,UZ,KZ

Cities in Turkmenistan
Khrebet Zirakev, Tekendzhik Brod, Gora Masinev, Gora Kunuzundag, Gora Elli, Chandyr, Goturdepe, Gora Gekpatlaukh, Gyzyletrek, Esenguly, Zerdau, Zaudchasu, Zau, Gonorta Celeken Aylagy, Yuvan-Kala, Kolodets Yusup-Kuyu, Razvaliny Yurtababa, Gora Yulgely-Vashi, Yuldy-Dere, Yesheksiyen, Kolodets Yesan-Ali, Yerrikkala, Yerbent, Yerazli, Razvaliny Yenap, Takyr Yel'ma, Gora Yelli-Kaya, Yele-Su, Gora Yekalych, Kolodets Yeger-Bugaz,