Twaeni-josuji, South Korea Map

Timezone

The time zone id for Twaeni-josuji, South Korea is Asia/Seoul. (more about Twaeni-josuji timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Twaeni-josuji, South Korea:

Population

The population of Twaeni-josuji, South Korea is 0 people. (more about Twaeni-josuji population)

Elevation

The elevation of Twaeni-josuji, South Korea is 0 . (more about Twaeni-josuji elevation)

Latitude and Longitude

Twaeni-josuji, South Korea is located at 37.3150100 (latitude in decimal degrees), 127.8756300 (longitude in decimal degrees). (more about Twaeni-josuji latitude and longitude), (more about Twaeni-josuji gps coordinates)

Currency

Currency in Twaeni-josuji, South Korea is KRW (Won) (more about currency in Twaeni-josuji)

Hotels in South Korea
About South Korea

South Korea is a country located in AS region. The city capital is Seoul. The total area in square km is 98480 and the population is 48422644 people. The currency is KRW (Won). The phone prefix is 82. The neighbours are: KP

Other cities in South Korea
Yong Seom, Yongi, Tokusan-ri, Tahung-ji, Songch'ol-li, Sanwol-li, Puksam-dong, Yeongdeungpoyeok, Kwangsom-gut, Heung-hai, Deception Bay, Chang-gundo, Chuk-to, Chikurei-sen, Yuyu-dong, Yuyang-ni, Yuyang-ni, Yuwool-li, Yuwol-li, Yut'ujong, Yut'ang, Yusu-ri, Yusuam, Yusu, Yunae-ri, Yusil-li, Yusong-ni, Yusong-ni, Yusong, Yusin-dong,