Yut'ujong, South Korea Map

Timezone

The time zone id for Yut'ujong, South Korea is Asia/Seoul. (more about Yut'ujong timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Yut'ujong, South Korea:

Population

The population of Yut'ujong, South Korea is 0 people. (more about Yut'ujong population)

Elevation

The elevation of Yut'ujong, South Korea is 0 . (more about Yut'ujong elevation)

Latitude and Longitude

Yut'ujong, South Korea is located at 35.0833300 (latitude in decimal degrees), 126.3333300 (longitude in decimal degrees). (more about Yut'ujong latitude and longitude), (more about Yut'ujong gps coordinates)

Currency

Currency in Yut'ujong, South Korea is KRW (Won) (more about currency in Yut'ujong)

Hotels in South Korea
About South Korea

South Korea is a country located in AS region. The city capital is Seoul. The total area in square km is 98480 and the population is 48422644 people. The currency is KRW (Won). The phone prefix is 82. The neighbours are: KP

Other cities in South Korea
Yong Seom, Yongi, Tokusan-ri, Tahung-ji, Songch'ol-li, Sanwol-li, Puksam-dong, Yeongdeungpoyeok, Kwangsom-gut, Heung-hai, Deception Bay, Chang-gundo, Chuk-to, Chikurei-sen, Yuyu-dong, Yuyang-ni, Yuyang-ni, Yuwool-li, Yuwol-li, Yut'ujong, Yut'ang, Yusu-ri, Yusuam, Yusu, Yunae-ri, Yusil-li, Yusong-ni, Yusong-ni, Yusong, Yusin-dong,