Zhangdu, China Map

Timezone

The time zone id for Zhangdu, China is Asia/Chongqing. (more about Zhangdu timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Zhangdu, China:

Population

The population of Zhangdu, China is 0 people. (more about Zhangdu population)

Elevation

The elevation of Zhangdu, China is 0 . (more about Zhangdu elevation)

Latitude and Longitude

Zhangdu, China is located at 31.1221100 (latitude in decimal degrees), 99.0149900 (longitude in decimal degrees). (more about Zhangdu latitude and longitude), (more about Zhangdu gps coordinates)

Currency

Currency in Zhangdu, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Zhangdu)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,