Zhuqing, China Map

Timezone

The time zone id for Zhuqing, China is Asia/Chongqing. (more about Zhuqing timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Zhuqing, China:

Population

The population of Zhuqing, China is 0 people. (more about Zhuqing population)

Elevation

The elevation of Zhuqing, China is 0 . (more about Zhuqing elevation)

Latitude and Longitude

Zhuqing, China is located at 32.1273900 (latitude in decimal degrees), 98.8591900 (longitude in decimal degrees). (more about Zhuqing latitude and longitude), (more about Zhuqing gps coordinates)

Currency

Currency in Zhuqing, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Zhuqing)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,