Ziqudukou, China Map

Timezone

The time zone id for Ziqudukou, China is Asia/Chongqing. (more about Ziqudukou timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Ziqudukou, China:

Population

The population of Ziqudukou, China is 0 people. (more about Ziqudukou population)

Elevation

The elevation of Ziqudukou, China is 0 . (more about Ziqudukou elevation)

Latitude and Longitude

Ziqudukou, China is located at 33.0333300 (latitude in decimal degrees), 95.8666700 (longitude in decimal degrees). (more about Ziqudukou latitude and longitude), (more about Ziqudukou gps coordinates)

Currency

Currency in Ziqudukou, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Ziqudukou)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,