Zito, China Map

Timezone

The time zone id for Zito, China is Asia/Chongqing. (more about Zito timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Zito, China:

Population

The population of Zito, China is 0 people. (more about Zito population)

Elevation

The elevation of Zito, China is 0 . (more about Zito elevation)

Latitude and Longitude

Zito, China is located at 30.7833300 (latitude in decimal degrees), 95.8833300 (longitude in decimal degrees). (more about Zito latitude and longitude), (more about Zito gps coordinates)

Currency

Currency in Zito, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Zito)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,