Zongjiafangzi, China Map

Timezone

The time zone id for Zongjiafangzi, China is Asia/Urumqi. (more about Zongjiafangzi timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Zongjiafangzi, China:

Population

The population of Zongjiafangzi, China is 0 people. (more about Zongjiafangzi population)

Elevation

The elevation of Zongjiafangzi, China is 0 . (more about Zongjiafangzi elevation)

Latitude and Longitude

Zongjiafangzi, China is located at 36.3000000 (latitude in decimal degrees), 97.0500000 (longitude in decimal degrees). (more about Zongjiafangzi latitude and longitude), (more about Zongjiafangzi gps coordinates)

Currency

Currency in Zongjiafangzi, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Zongjiafangzi)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,